جراحان عروق چه می کنند؟

جراحان عروق

جراحان عروقی متخصصانی هستند که برای درمان بیماری های سیستم عروقی آموزش دیده اند.

رگ های خونی شما جاده های سیستم گردش خون شما هستند. بدون جریان خون مداوم، بدن شما نمی تواند کار کند. شرایطی مانند انسداد شریان ها می تواند "سیستم ترافیکی" در سیستم گردش خون شما ایجاد کرده و مانع از جریان خون به قسمتی از بدن شود.

البته یک جراح عروق تنها جراحی نمی کند بلکه تعداد زیادی از بیماران را که نیازی به جراحی ندارند، ویزیت کرده و تحت درمان قرار می دهند. بسیاری از مشکلات عروقی را می توان با دارو یا ورزش درمان کرد.

بر خلاف برخی از متخصصان که نتها در یک یا دو نوع مداخله عروقی تخصص دارند، یک جراح عروق قادر به انجام انواع مداخلات است. بنابراین برای بیمارانشان بهترین روش درمانی را انتخاب می کنند.

جراحان عروقی در طی دوره فوق تخصصی خود جراحی باز، پیچیده و روش های اندوواسکولار با حداقل تهاجمی را یاد می گیرند.

از انجا که روند درمان بیماری عروقی می تواند طولانی باشد جراحان عروقی خیلی اوقات با بیمارانشان رابطه دراز مدت دارند.

جراحان عروق رگ ها را در هر قسمت از بدن به جز مغز و قلب مدیریت می کنند.

به عنوان مثال، جراحان عروقی شریان های کاروتید مسدود شده در گردن را کنترل کرده و مشکلات آئورت را درمان می کنند. بیماری عروقی محیطی، که غالباً بر شریان های پا تأثیر می گذارد نیز توسط جراح عروقی درمان می شود.