کاروتید

مقالات کاروتید
استنتینگ شریان کاروتید

استنتینگ شریان کاروتید

امروزه تنگی های کاروتید توسط جراحی باز یا استنت گذاری (روش اندوواسکولار ) درمان می شوند. بیماران اغلب در مورد آنچه در روز عمل و بعد از آن اتفاق می افتد سوالاتی دارند. در این مقاله سعی میکنم در مورد روش استنتینگ کاروتید به زبان ساده توضیحاتی ارایه کنم.