کلیات

مقالات عمومی
سلامت دیجیتال

سلامت دیجیتال

استفاده از لغت سلامت دیجیتال (digital health) به سرعت در حال گسترش است.

چرا برای درمان بیماری من جراحان عروق مختلف و سایر تخصص های مرتبط  پیشنهادهای متفاوتی می دهند؟

چرا برای درمان بیماری من جراحان عروق مختلف و سایر تخصص های مرتبط پیشنهادهای متفاوتی می دهند؟

بسیاری بیماران عروقی در رابطه با بهترین روش درمان به پزشکان متعددی مراجعه کرده و در کمال تعجب با نظرات متفاوتی (اعم ازجراحی باز, جراحی اندوواسکولار (بسته), درمان های سنتی و...) مواجه شده و دچار سردرگمی می شوند اما علت این مساله در واقع چیست؟

تظاهرات خونی کووید 19

تظاهرات خونی کووید 19

اگرچه COVID-19 با ایجاد آسیب قابل توجه در دستگاه تنفسی و ایجاد سندرم حاد تنفسی حاد شناخته شده است؛ اما در مقاله اخیر مجله Nature گوپتا و همکارانش به تظاهرات و عوارض خارج ریوی این ویروس پرداخته اند.