جراحي باز و اندوواسكولارتعبیه شیت
تعبیه شیت (دسترسی عروقی ایمن و استراتژیک)
همانطور که یک سایت دسترسی مناسب، جراح را برای موفقیت آماده می کند. دسترسی نامناسب می تواند یک مورد ساده را پیچیده ساخته و شاید حتی یک مورد پیچیده را غیرممکن کند.
 ١١:٣٤ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهارتهای جراحی عروق
مهارتهای جراحی عروق
استفاده از راه حل های ساده و کم عارضه برای رفع مشکلات پیچیده بالینی هدف مشترک جراحان عروق است. به همین دلیل درمانهای اندوواسکولار شکل گرفته اند.
 ١٢:٣٥ - دوشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>