تقویم کنفرانس های سال ۱۳۹۹

LINC

7 الی 10 بهمن 1399

Leipzig, Germany

ادامه مطلب

CSI Focus D-HF

21 الی 22 آذر 1399

Frankfurt, Germany

ادامه مطلب

10th Munich Vascular Conference

19 الی 21 آذر 1399

Munich, Germany

ادامه مطلب

VEITHsymposium

27 الی 1 آذر 1399

New York, USA

ادامه مطلب

Aortic live

5 الی 6 آبان 1399

Hamburg germany

ادامه مطلب

21st Congress of the Asian Society for Vascular Surgery

30 مهر الی 3 آبان 1399

Coex | Seoul, South Korea

ادامه مطلب

ESVS 2020

به علت همه گیری کرونا کنسل شد

ICE Krakow | Krakow, Poland

ادامه مطلب

i-MEET 2020

26 الی 28 شهریور 1399

Radisson Blu | Nice, France

ادامه مطلب

CSI Frankfurt 2020

26 الی 29 شهریور 1399

Congress Center Messe Frankfurt | Frankfurt, Germany

ادامه مطلب

IDEAS 2020

23 تا 25 شهریور 1399

ICM Congress Centre | Munich, Germany

ادامه مطلب

CIRSE 2020

22 الی 26 شهریور 1399

Munich, Germany

ادامه مطلب

CX Aortic

19 تا 21 شهریور 1399

Hilton vienna - Vienna - Austria

ادامه مطلب