رزومه

رزومه دکتر نیکی تدین


دکتر نیکی تدین

اطلاعات شخصی

آدرس : بیمارستان شهدای تجریش بخش جراحی عمومی و عروق

تلفن : 22721144

ایمیل : ntadayon@sbmu.ac.ir

تحصیلات :

پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران 1374 تا 1383

جراحی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385 تا 1390

جراحی عروق و اندوواسکولار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1391 تا 1394

مدارج :

بورد جراحی عروق و اندوواسکولار

بورد جراحی عمومی

مدرک فلوشیپ کوتاه مدت لاپاراسکوپی دهلی نو هندوستان آگوست 2009

مدرک پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی EDO 1395-1396

مدرک حافظت در برابر اشعه مورد تائید انرژی اتمی 1396

مدرک مداخلات عروقی آئورت دبی آوریل 2016

تجربیات علمی و کاری :

تدریس دوره ای دانشجویان پزشکی مباحث شکم حاد جراحی ، DVT ، مشکلات پری آنال بصورت منظم از سال 1391 تاکنون

تدریس درس جراحی عمومی به دانشجویان ترم 6 مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1395 - 1396

دبیر علمی بازآموزی یک روزه (تیروئید و پاراتیروئید و ایسکمی مزانتر )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1395

دبیر علمی کارگاه لیزر در بیماریهای وریدی - قطب علمی لیزر در علوم پزشکی 1396

نماینده گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در امتحانات فرماتیو وزارت بهداشت از سال 95 تا کنون

طراحی لاگ بوک الکترونیکی جهت دستیاران رشته جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از سال 95 تاکنون

طراحی لاگ بوک جهت کارورزان بخش جراحی بیمارستان شهدای تجریش علوم پزشکی شهید بهشتی سال 95

تدوین تاپیکها و عناوین آموزشی کارآموزان بخشهای جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

مسئول پروژه استاندارد سازی آزمونهای رشته جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 96

عضویت در کارگروه توسعه و ارتقاء زیرساختهای آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 96

عضو گروه پزشکی خانواده از سال 1394

تالیف

چکیده جراحی شوارتز 2005 ناشر آریا

سروش دستیاری 4 جلد 2010 ناشر خانه کتاب

مقالات :

Femoral artery ligation as treatment for infected pseudo-aneurysms, secondary to drug injection

SR Mousavi, A Saberi, N Tadayon, M Zeynalzadeh, A Kavyani

Acta Chirurgica Belgica 110 (2), 200-202

2010

Flexor tendon repair in children with zone 2 injuries: An innovative technique using autogenous vein

SR Mousavi, Z Mehdikhah, N Tadayon

Journal of pediatric surgery 44 (8), 1662-1665

2009

Modified long Mire Technique for Biliary Decompression in HilarCholangiocarcinoma (Klatskin Tumor) Over 10 Years Experienceof a Single Center

A Afsharfard, M Mozaffar, MR Sobhiyeh, N Tadayon, KH Atghiayie

Iranian Journal of Cancer Prevention 3 (2), 75-78

2012

Evaluation of efficacy and complications of snuff box arterivenous fistulas in patients with chronic renal failure: ligation versus not ligation of distal vein

A Afsharfard, M Mozaffar, A Saberi, N Tadayyon

Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 18 ...

2008

A 10-year Experience on Surgical Management of Carotid Body Tumors

M Mozafar, M reza Radpey, N Tadayon, K Atqiaee, S Lotfollahzadeh, ...

Thrita 3 (1)

2014

Treatment of Great Saphenous Vein Insufficiency by Endovenous Laser Therapy: Clinical Description and Short Term Follow up of 20 Iranian Patients

M Mozafar, H Haghighatkhah, MS Taheri, K Atqiaee, SA Tabatabaei, ...

Journal of Lasers in Medical Sciences 2 (3), 115

2011

Ligature Versus Transvenous Endovenorrhaphy for Closure of Side-to-Side Arteriovenous Fistula Created for Hemodialysis

J Khoshnevis, MR Sobhiyeh, N Tadayon, HMG Ghalae, MRK Motamedi

Urology journal 8 (2), 141

2010

Cervical Lymph Node Involvement by Medullary Carcinoma of Unknown Origin; a Rare Presentation

M Mozafar, MR Sobhiyeh, N Tadayon, N Bolouri

International Journal of Endocrinology and Metabolism 2010 (1, Winter), 51-54

2010

Surgical Management of Localized Crohnâ€TM s Disease of the Fourth Part of the Duodenum

M Mozafar, MR Sobhiyeh, N Tadayon, NK Tabari, N Bolouri

Middle East Journal of Digestive Diseases (MEJDD) 2 (1), 42-45

2010

RESULTS OF A PROXIMAL AORTIC CONTROL METHOD IN 57 PATIENTS WITH RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM IN SHOHADAYE TAJRISH

M MOZAFAR, MR SOBHIEH, AR SABERI, N TADAYON

IRANIAN JOURNAL OF SURGERY 18 (2), 50-56

2010

RESULTS OF THREE PORT LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN 78 PATIENTS

M BOHLOULI, AAF AFSHARFARD, JAD KHOUSHNEVIS, N TADAYON, ...

IRANIAN JOURNAL OF SURGERY 16 (1), 55-59

 

Abdominal tuberculosis presenting with peritonitis and enteroliths: report of a rare case and literature review

J Khoshnevis, N Tadayon, A Najaf Beygi

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI) 24 (2), 103-106

 

Survival of Thyroid Cancer and Social Determinants in IranM

 Khayamzadeh, M Khayamzadeh, N Tadayon, R Salmanian, H Zham, ...Asian Pac. J. Cancer Prev 12, 95-98 

2007

 

 

 

2010

 

 

 

 

2011

 

تالیف کتاب :

چکیده جراحی شوارتز 2005 ناشر آریا

سروش دستیاری 4 جلد 2010 ناشر : آریا کتاب

طرح های تحقیقاتی :

بررسی اثر بخشی سلکوکسیب بر روی ایلیوس پس از اعمال جراحی عروقی شکمی با دستکاری رتروپریتوین

طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی نتایج لیزر آترکتومی دردرمان بیماری انسدادی مزمن شریان پوپلیته

مقایسه بلوک سمپاتیک واندازه گیری سطوح TNF-Alpha، IL-6 وIL-1 قبل و بعد از بلوک اینفراکلاویکولار با دو داروی روپیوکایین و بوپیواکایین در بیماران کاندید عمل جراحی AVF

استاد راهنما و مشاور :

بررسی و نتایج عمل ویپل با آناستوموز دو بازوی ROUX در بیماران بیمارستان شهدای تجریش از سال 92 تا 96 پایان نامه دکتر زینال پور جهت اخذ درجه دکترای تخصصی جراحی عمومی
تشخیص بیماری سرطان سینه با استفاده از داده‌کاوی به روش الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) پایان نامه مریم آقاجانی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی یافته های EMG- NCV در مبتلایان به Thoracic Outlet Syndrome پایان نامه دکتر کریمیان جهت اخذ درجه دکترای فوق تخصصی جراحی عروق
ارزش تشخیصی نشانگر های التهابی در استئومیلیت پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدا ی تجریش پایان نامه دکتر سید کاوه معلمی جهت اخذ درجه دکترای تخصصی داخلی