خدمات

خدمات پزشکی
تعبیه فیلتر IVC

فیلتر ورید اجوف تحتانی (فیلتر وناکاو-IVCfilter)

فیلتر ورید اجوف تحتانی دستگاه کوچکی است که می تواند از بالا رفتن لخته های خون از پاها به ریه ها جلوگیری کند. وریدها رگهای خونی هستند که خون و حاوی دی اکسید کربن و مواد  زائد را به قلب برمی گردانند. ورید اجوف تحتانی بزرگترین سیاهرگ بدن است که خون را از پاها ،کلیه ها و کبد به قلب برمیگرداند. ترومبوز ورید عمقی (DVT) به ایجاد لخته خون در  سیاهرگهای عمقی پاها اطلاق میشود.

ترومبوز ورید عمقی (DVT) یک مشکل پزشکی جدی است که باعث تورم و درد پا میشود. در بعضی موارد ، لخته حرکت کرده و از طریق ورید اجوف تحتانی به قلب و سپس ریه منتقل شده و در عروق ریه انسداد ایجاد میکند(آمبولی ریوی).  آمبولی ریوی می تواند باعث تنگی نفس شدید و حتی مرگ ناگهانی شود. 

فیلتر IVC یکی از روش های کمک به جلوگیری از آمبولی ریه است.  هنگامی که فیلتر در ورید اجوف تحتانی(وناکاو) قرار می گیرد ،خون از فیلتر عبور می کند.  این فیلتر لخته های خون را گرفته و از حرکت آنها به سمت قلب و ریه ها جلوگیری می کند و به این ترتیب تاحدودی از امبولی ریوی جلوگیری می کند.

فیلتر وناکاو در طی یک عمل جراحی کوتاه در این سیاهرگ قرار داده می شود. 

به این ترتیب که از طریق یک برش کوچک کشاله ران یا گردن یک لوله نازک و انعطاف پذیر (کاتتر) به داخل سیاهرگ در همان محل واردشده و به آرامی و تحت کنترل با اشعه X به داخل IVC منتقل می شود.  فیلتر به صورت جمع شده داخل کاتتر تعبیه شده است و وقتی به محل مناسب خود رسید باز شده و به دیواره های IVC متصل می گردد. کاتتر  متعاقبا خارج میشود. بعد از قرار دادن فیلتر ورید اجوف تحتانی بیمار مدتی در ریکاوری مانده و سپس مرخص خواهد شد. درد بعد از این عمل با مسکن های معمول کنترل میشود. گاهی در محل ورود فیلتر کبودی رخ میدهد ؛ که ظرف چند روز برطرف می شود.

فیلتر ممکن است دایمی یا موقتی باشند. انواع موقت بعد از اینکه خطر امبولی ریه مرتفع شد توسط جراح عروق خارج می گردند.

توجه به این نکته مهم است که فیلتر از DVT محافظت نمی کند و فقط اگر لخته ایجاد شود از آمبولی ریوی تهدید کننده حیات جلوگیری می کند.