اکسس دیالیز

مقالات اکسس دیالیز
نتایج دراز مدت بالون آنژیوپلاستی

نتایج دراز مدت بالون آنژیوپلاستی

بالون آنژیوپلاستی در حال حاضر برای درمان نارسایی فیستول های همودیالیز ناشی از تنگی در مسیر فیستول توصیه می شود، اما نتایج دراز مدت این روش درمانی ضعیف است.