سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی

سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی (EVAR) که به واقع تحولی عظیم در جراحی عروق ایجاد کرده است چند روز قبل بود.
سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی

سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی

سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی (EVAR) که به واقع تحولی عظیم در جراحی عروق ایجاد کرده است چند روز قبل بود.

30 سال قبل در  7 سپتامبر 1990، یک پیرمرد 70 ساله با بیماری انسداد مزمن ریوی شدید (COPD) و کمر درد شدید ناشی از آنوریسم آئورت شکمی 6 سانتی متری، تحت اولین ترمیم آنوریسم اندوواسکولار موفق  (EVAR)قرار گرفت.  

پارودی ، استاد افتخاری جراحی ، دانشگاه بوینس آیرس ، آرژانتین و همپنین استاد جراحی دانشگاه میشیگان در سال 1976 بعد از اینکه در یک روز دو عمل جراحی آنوریسم آئورت شکمی ناموفق داشت به فکر رویکرد جدید (ترمیم داخل عروقی آئورت) افتاد.

هدف از این روش  حذف آنوریسم با استفاده از استوانه ای از جنس پارچه روی یک فنر فلزی در محل گشاد شدگی رگ بود.

در آن زمان اصطلاح "قفس فلزی خاردار" به جای "استنت" استفاده می شد.  

مهندسی نمونه های اولیه با استفاده از سیم های الاستیک از جنس فولاد ضد زنگ در Cleveland  انجام شد.  

پارودی همچنین پیشنهاد کرد در موارد دیسکسیون ائورت نیز از همین استنت برای پوشاندن محل پارگی رگ استفاده شود متاسفانه پروژه وی رد شد.

چند سال بعد ، پارودی با رادیولوژیست آرژانتینی بنام جولیو پالماز (مخترع استنت پالاماز) آشنا شد و با تغییراتی که در طراحی استنت اولیه دادند در سال 1987 ان را در سگ ها استفاده کردند.

وی در طی این سالها نتوانست هیچ بودجه ای برای پروژه خود دریافت کند.

پارودی تعریف میکند که چگونه در خیابانهای بوینس آیرس با یک سرنگ پنتوتال سگها را تعقیب میکرده و آئورت آنها را با یک رگ مصنوعی به شکل آنوریسم جایگزین مینمود و بعد از چند ماه اندو گرافت را داخل رگ قرار میداد و در این مدت انها را در مزرعه یکی از دوستانش نگه میداشت.

وی در کل ، 53 سگ را جراحی کرد.

در سال 1990 ، رئیس جمهور آرژانتین از پارودی خواست تا این عمل را روی پسر عموی وی که عمل باز برایش امکانپذیر نبود انجام دهد.

پارودی این طور به یاد می آورد:" من روش را توضیح دادم ، آنژیوگرافی های قبل و بعد را نشان دادم و آنها گفتند ، شما تجربه زیادی دارید.  من گفتم ، البته همه ، آنها سگ هستند.  شما قرار است اولین انسان باشید! ".

و به این ترتیب اولین عمل موفق EVAR  انجام شد و بیمار تا 9 سال بعد که دچار سرطان لوزالمعده شد زندگی کرد.