سلامت دیجیتال

استفاده از لغت سلامت دیجیتال (digital health) به سرعت در حال گسترش است.
سلامت دیجیتال

سلامت دیجیتال

استفاده از لغت سلامت دیجیتال (digital health)  به سرعت در حال گسترش است.

 با این وجود ، وقتی از سلامت دیجیتال صحبت می کنیم ، منظور ما در واقع چیست و دامنه این مساله در بخش بهداشت و درمان تا کجاست؟

تعریف سلامت دیجیتال

اخیرا لغت سلامت دیجیتال در فضای مراقبت های بهداشتی به طور فزاینده ای بکار میرود؛ بخصوص در سال 2020 با توجه به پاندمی بیماری کووید 19 ، سلامت دیجیتال هر چه بیشتر در استراتژی های سازمان های بهداشتی درمانی برای خدمات بهداشتی و درمانی بیماران وارد شده است.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، اصطلاح سلامت دیجیتال به حوزه دانش و عمل مرتبط با هر جنبه استفاده از فن آوری های دیجیتال برای بهبود سلامت ، از تشخیص تا درمان و پیگیریها اطلاق میشود.

البته توجه داشته باشیم که فن آوری های دیجیتالی که در بیمارستانها استفاده میشوند (سیستم HIS و ...) جزء این تعریف محسوب نمیشوند و سلامت دیجیتال وسیله ای برای دستیابی بهتر به مراقبت های بهداشتی است.

به بیان ساده ، اصطلاح سلامت دیجیتال شامل استفاده از فناوری های دیجیتال برای افزایش کارایی در ارائه خدمات درمانی ، شخصی سازی گزینه های درمانی برای بیماران ، بهبود دقت تشخیصی و در نتیجه بهبود نتایج برای بیماران است.


سازمان PhRMA ، (تحقیقات دارویی و تولیدکنندگان آمریکایی) معتقد است سلامت دیجیتال تقریباً همه جنبه های سیستم مراقبت های بهداشتی ما را تغییر می دهد ، کارآیی را بهبود می بخشد و دسترسی به درمان ها و فن آوری ها را افزایش می دهد .

فدراسیون صنایع و اتحادیه های دارویی اروپا (EFPIA) توانایی های جدید فن آوری ها ، روش های تحلیلی و الگوریتم های پیش بینی را که توانایی بالقوه ارائه مراقبت بیمار محور و بهبود کارایی را دارند ، تصدیق کرده است.

دامنه سلامت دیجیتال به طور کلی به 6 حوزه اصلی  تقسیم میشود:

1-     .  mHealthسلامت با موبایل: به هر عمل پزشکی یا بهداشت عمومی مربوط می شود که با استفاده از دستگاه های تلفن همراه ، پشتیبانی می شود ,به ضبط داده های شخصی کمک می کند و  ارتباط بین بیماران و پزشک  آنها را افزایش می دهد.

2-     سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بالینی (CDSS) : ابزاری است که با استفاده از آن داده ها تجزیه و تحلیل می شوند تا با  کمک آن تشخیص مناسب صورت گیرد.

جالب اینجاست که طبق صحبتهای دکتر Tony Das در برنامه جراحی عروق  بین المللی VIVA 2020 که به صورت انلاین برگزار شد اظهار کرد بیشترین موارد استفاده از سلامت دیجیتال در حال حاضر بیماریهای قلبی و عروقی است.به عنوان مثال جورابهای مخصوصی برای بیماران مبتلا به بیماری عروق محیطی پا ابداع شده که پزشک را از وضع خونرسانی اندام بیمار در زمان استفاده از این جورابها مطلع میکند.

3-     Telehealth:  ارائه مراقبت های بهداشتی خارج از مراکز درمانی سنتی است. اپلیکیشن های ویزیت انلاین جزء این دسته میباشد.

4-     ذخیره اطلاعات سلامت: روشی است که در آن داده ها توسط سازمان های بهداشتی و بیمه ها ذخیره می شوند.

5-     انفورماتیک سلامت: به مهندسی اطلاعات جمع اوری شده جهت مدیریت و استفاده از انها اطلاق میشود.

6-     درمانهای دیجیتال: به هر مداخله بهداشتی که توسط برنامه های نرم افزاری برای کمک به پیشگیری ، مدیریت یا درمان بیماری انجام شود؛ اطلاق میشود.

کاربرد فزاینده سلامت دیجیتال

در حال حاضر سه شرکت

(Google (Oscar health,clover health,Fossil smarthwatch

 (Microsoft (SWORD Health,Genoox, Sig Tuple

(Tencent (medical contentand marketing, research tools

بیشترین سرمایه گذاری در این زمینه را انجام داده اند.

دامنه و کاربرد سلامت دیجیتال گسترده است و طبیعتاً ظهور فناوری های جدید در این زمینه ها مجموعه جدیدی از چالش ها را به همراه دارد که باید بر آنها غلبه کرد ولی انچه مسلم است  سلامت دیجیتال مراقبت های بهداشتی را متحول خواهد کرد و آینده روشنی برای مراقبت از بیماران ارایه میدهد.