چرا برای درمان بیماری من جراحان عروق مختلف و سایر تخصص های مرتبط پیشنهادهای متفاوتی می دهند؟

بسیاری بیماران عروقی در رابطه با بهترین روش درمان به پزشکان متعددی مراجعه کرده و در کمال تعجب با نظرات متفاوتی (اعم ازجراحی باز, جراحی اندوواسکولار (بسته), درمان های سنتی و...) مواجه شده و دچار سردرگمی می شوند اما علت این مساله در واقع چیست؟
چرا برای درمان بیماری من جراحان عروق مختلف و سایر تخصص های مرتبط  پیشنهادهای متفاوتی می دهند؟

چرا برای درمان بیماری من جراحان عروق مختلف و سایر تخصص های مرتبط پیشنهادهای متفاوتی می دهند؟

بسیاری بیماران عروقی در رابطه با بهترین روش درمان به پزشکان متعددی مراجعه کرده و در کمال تعجب با نظرات متفاوتی (اعم ازجراحی باز, جراحی اندوواسکولار (بسته), درمان های سنتی و...) مواجه شده و دچار سردرگمی می شوند اما علت این مساله در واقع چیست؟

جراحی عروق در بین تمامی رشته های فوق تخصصی در دو دهه اخیر دستخوش بیشترین تغییرات شده است. به طوری که در مقدمه 9 امین ویرایش اصلی ترین کتاب مرجع جراحی عروق Rutherford"s Vascular Surgery and Endovascular Therapy به تغییر 75 درصدی مطالب کتاب نسبت به ویرایش قبل اشاره شده است.

در حال حاضر حدود 60% کل موارد مداخلات عروقی به روش اندوواسکولار (کم تهاجمی- بسته) قابل انجام است و در معدود مواردی از تنگی عروق گردن (کاروتید), سندرم خروجی قفسه سینه (TOS), بعضی انوریسم های ائورت و بعضی انسداد های عروقی محیطی هنوز جراحی باز روش ارجح است.

البته با وجود اینکه درمان های اندوواسکولار هر روز پیشرفت می کنند اعمال جراحی هیبرید (مخلوطی از بسته و باز) و اعمال باز برای عوارض یا عدم موفقیت روش های اندوواسکولار نیز اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده اند.

لازم به ذکر است گاها تمامی روشهای فوق را می توان برای درمان یک بیماری به کار برد و جای تعجب نیست که پزشک شما با توجه به امکانات، اطلاعات و توانمندی های خود نوع خاصی از درمان را پیشنهاد کند.

به طور مثال برای شخصی که به علت بیماری عروق محیطی لنگش متناوب دارد ممکن است ابتدا درمان های طبی و اصلاح شرایط زندگی پیشنهاد شود یا اینکه از روش های کم تهاجمی (بالون زدن و فنرگذاری در رگ) استفاده شود یا شاید بر اساس شرایط بیمار یا نوع ضایعه عمل پیوند رگ پیشنهاد شود.
یا اینکه نوعی از واریس که با لیزر یا RF قابل درمان است به علت در دسترس نبودن این روش ها تحت عمل باز قرار گیرد.