اخبار

اخبار و رویدادها
چهارمین کنگره سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان از تاریخ 30 بهمن لغایت 2 اسفند در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد. این کنگره در برگیرنده محورهای جمعیت، سلامت مردان، تروما و حوادث ترافیکی می باشد.