وبینار آنوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال

از سلسله وبینارهای انجمن جراحان عروق ایران ،وبینار نحوه برخورد با انوریسمهای توراسیک و توراکوابدومینال درروز چهارشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰ لغایت ۲۲ برگزار گردید.
وبینار آنوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال

وبینار آنوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال

از سلسله وبینارهای انجمن جراحان عروق ایران ،وبینار نحوه برخورد با انوریسمهای توراسیک و توراکوابدومینال درروز چهارشنبه یکم بهمن ماه  از ۱۳۹۹ساعت ۲۰ لغایت ۲۲ برگزار گردید.

این وبینار با مشارکت و همکاری سازمان نظام پزشکی اجرا شد و با استقبال خوب گروههای مختلف پزشکی مواجه گردید.

در این وبینار چهار سخنرانی (دو سخنران از طرف انجمن جراحان عروق و دو سخنران خارج از کشور از دانشکده UC South West) ایراد شد و سپس بحث های پانل توسط اقای دکتر مظفر جراح عروق از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اداره گردید.

در این وبینار امتیاز باز آموزی برای جراحان عروق، متخصصین قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و جراحان عمومی تخصیص داده شده بود.

هدف این وبینار ارائه یک  برخورد جامع در رابطه با مباحث تشخیصی و درمانی انوریسمهای توراسیک و توراکو ابدومن بود.

سخنرانان این وبینار دکتر محمدرضا کلانتر معتمدی،دکتر کارلوس تیماران، دکتر فاطمه ملک پورو دکتر نیکی تدین (دبیر علمی) و اعضای پنل دکتر مجید معینی،دکتر حامد قدوسی و دکتر مهدی داوودی بودند .

وبینار آنوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال