وبینار بیماریهای عروق محیطی (PAD)

وبینار بیماریهای عروق محیطی (PAD)

وبینار بیماریهای عروق محیطی (PAD)

بیماریهای عروق محیطی (PAD) هر چند از جهتی ریسک از دست دادن عضو را بیشتر میکنند؛ ولی مهمترین مساله در مورد انها افزایش ریسک سایر بیماریهای عروقی از جمله حوادث عروقی قلبی و مغزی می باشد.

جهت شناسایی بیشتر این مهم جناب اقای دکتر «یاسر جناب» اینترونشنال کاردیولوژیست مرکز قلب تهران تصمیم به برگزاری سری وبینارهایی کرده است.

در اولین جلسه که در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ برگزار میشود ؛اینجانب با توضیحاتی مختصر در مورد اپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای بیماری و اندیکاسیونهای انجام ABI در خدمت عزیزان خواهم بود.

جهت شرکت در این وبینار اینجا کلیک کنید.

Peripheral Artery Disease  11 June - 99-03-22 - .pdf ،

Topics and Objectives.pdf