علائم بیماری عروق محیطی (PAD)

علائم بیماری عروق محیطی (PAD)

علائم بیماری عروق محیطی (PAD)

  • درد در عضلات پا هنگام راه رفتن یا ورزش ملایم که با استراحت از بین می رود.
  • گرفتگی ، خستگی یا درد در پاها یا ران ها.
  • زخم های پوستی روی پاها یا انگشتان پا که بهبود نمی یابند.
  • درد پا در حالت استراحت که اغلب خواب شما را مختل می کند.