تعبیه شیت (دسترسی عروقی ایمن و استراتژیک)

همانطور که یک سایت دسترسی مناسب، جراح را برای موفقیت آماده می کند. دسترسی نامناسب می تواند یک مورد ساده را پیچیده ساخته و شاید حتی یک مورد پیچیده را غیرممکن کند.
تعبیه شیت (دسترسی عروقی ایمن و استراتژیک)

تعبیه شیت (دسترسی عروقی ایمن و استراتژیک)

همانطور که یک سایت دسترسی مناسب، جراح را برای موفقیت آماده می کند.  دسترسی نامناسب می تواند یک مورد ساده را پیچیده ساخته و شاید حتی یک مورد پیچیده را غیرممکن کند.  

مسائل مربوط به محل دسترسی(پانکچر سایت) باید برای هر بیماری به طور خاص  بررسی و پیش بینی شود .  

توجه داشته باشیم که عوارض مربوط به دسترسی هنوز هم شایعترین عارضه مداخلات اندوواسکولار است.  

اگرچه یک سایت دسترسی از طریق پوست بسیار کوچکتر از یک برش جراحی استاندارد است ، اما هنوز هم همان چیزی است که بیمار در طول روند بهبودی بیشتر متوجه آن می شود.  

دسترسی عروقی حساب نشده میتواند عوارض بالقوه مهلکی ایجاد کند. در واقع اشتباه دسترسی تقریبا همیشه با عارضه همراه خواهد بود.

استراتژی و اصول دسترسی از طریق پوست چیست؟

 1. محل پانکچر را با توجه به نیازهای بیمار انتخاب کنید.

 2. احتمال انجام مداخله اندوواسکولار را در طی مراحل انژیوگرافی در نظر داشته باشید.(در این موارد نیاز به بزرگتر کردن شیت خواهید داشت!)

 3. سایت دسترسی باید به اندازه کافی از ضایعه فاصله داشته باشد به طوریکه شیت بدون برخورد با ضایعه فضای کار لازم  را به شما بدهد.  

 4. شریان در نظر گرفته شده را لمس کنید. (نرم است یا سخت و کیفیت نبض چگونه است؟)

 5. به نشانه های آناتومیک دقت کنید.  (به عنوان مثال  anterior superior iliac spine، tubercle pubic و رباط مغبنی در تعبیه شیت فمورال باید با معاینه مشخص شوند.)

 6. قبل از سوزن زدن، شریان و ارتباط آن را با نشانه های آناتومیک تجسم کنید.

 7. همیشه از یک تکنیک استاندارد استفاده کنید.

 8. پس از ورود گایدوایر از فلوروسکوپی استفاده کنید.

 9. استفاده از سونوگرافی و میکروپانکچر دسترسی را ایمن تر میکند.

 10. هیچ کس همیشه موفق نیست پس اگر احساس کردید خطر بیش از حد زیاد است محل دیگری را انتخاب کنید

 11. اگر مشکلی ایجاد شد ، چند دقیقه محل سوزن را فشار داده و دوباره شروع کنید.

 12. معمولا سوزن به شریان آسیب جدی وارد نمیکند و مشکلات بزرگتر زمانی اتفاق می افتد که متوجه اشکال نشده و دستگاه های بزرگتر از طریق آن محل وارد شوند. 

تعبیه شیت